Торговельно-економічне співробітництво


Австрія є важливим торговельно-економічним партнером України в Європі. Водночас, криза, зумовлена епідемією коронавірусу, суттєво вплинула на розвиток двостороннього торговельно-економічного співробітництва між Україною та Австрією у 2020 році. За даними Держстату України у першому півріччі 2020 року зовнішньоторговельний оборот товарами та послугами між Україною та Австрією скоротився на 21,8%, сягнувши 586,4 млн.дол.США*. При цьому експорт з України скоротився на 18,3% і становив 282,2 млн. дол. США, імпорт – на 24,8% і склав 304,2 млн. дол. США. Від’ємне сальдо склало 22 млн. дол. США (у відповідному періоді 2019 р. цей показник дорівнював 59 млн. дол. США).
Двостороння торгівля товарами між Україною та Австрією у першому півріччі 2020 року мала низхідну динаміку. Зокрема, товарообіг склав 506,2 млн. дол. США, скоротившись на 23,5% у порівнянні з відповідним періодом 2019 року. Обсяги експорту українських товарів склали 251,9 млн. дол. США (-17,8%), імпорту австрійської продукції – 254,3 млн. дол. США (-28,5%). Сальдо у торгівлі товарами майже вирівнялося, його негативне значення для України склало лише 2,1 млн.дол.США проти 49,3 млн.дол.США у першому півріччі 2019 року.
Попри загальну негативну тенденцію окремі групи українського експорту демонстрували зростання обсягів, що свідчить про збереження сегментів ринку та можливості їх подальшого розширення. Зокрема, зростання мали: деревина та вироби з неї (+2,1% до 32,3 млн.дол.США), вироби з чорних металів (+9,6% до 7,4 млн.дол.США), насіння олійних рослин (+10,1% до 6,7 млн.дол.США), жири та олії (+3,9% до 6,4 млн.дол.США), їстівні плоди та горіхи (+34,9% до 5,1 млн.дол.США), машини та електротехнічне обладнання (+44,5% до 4,3 млн.дол.США).
Структура українського товарного експорту зберегла свій значною мірою сировинний характер. Частка залізної руди становила 45,4%, деревини і виробів з деревини – 12,8%, продукції аграрного сектору – 5,1%. Водночас серед продукції кінцевого та промислового споживання переважають: спортивний інвентар з питомою вагою 8,4%, меблі – 4,7%, готові харчові продукти – 2,9%, машини та електротехнічне обладнання – 1,7%.
У структурі імпорту з Австрії переважали: машини та електротехнічне обладнання з часткою 16,8% (- 5,7% до І півріччя 2019 р.), фармацевтична продукція з часткою 9,9% (-27,5%), засоби наземного транспорту з часткою 9,4% (-15,7%), пластмаси та полімери з часткою 7,0% (-6,2%), мінеральне паливо з часткою 5,6% (-79,6 %).
У першому півріччі 2020 року обсяг торгівлі послугами з Австрією склав 137,4 млн.дол.США, зменшившись на 15% відносно відповідного періоду попереднього року. Експорт українських послуг склав 87,5 млн.дол.США, скоротившись на 22,4%, імпорт - 49,9 млн.дол.США (+2,1%). Сальдо у торгівлі послугами позитивне для України і складає 37,6 млн. дол. США (у січні-червні 2019 року цей показник склав 64,0 млн. дол. США).
У структурі експорту послуг найбільшу питому вагу мають: переробка давальницької сировини – 65% (57,2 млн. дол. США, -22,3% до І півріччя 2019 р.) та транспортні послуги – 18,3% (16,1 млн. дол. США, -30,7%).
Лідером розвитку стала вітчизняна ІТ-індустрія, яка збільшила свою питому вагу в експорті послуг до 5,3% (4,6 млн.дол.США, +8,2% в обсязі).
За даними Нацбанку України, станом на 30 червня 2020 року Австрія інвестувала в економіку нашої держави 1 227,9 млн. дол. США, що складає 3,2 % від загального обсягу прямих іноземних інвестицій. Упродовж першого півріччя 2020 року обсяг австрійського капіталу в українській економіці скоротився на 41,3 млн. дол. США. Австрія займає шосте місце серед країн - інвесторів України. Найбільше коштів залучено до сфери фінансової та страхової діяльності – 530,4 млн. дол. США (43,2% від загального обсягу), переробної промисловості – 331,2 млн. дол. США (26,9 %), оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів – 121,4 млн. дол. США (9,9%). Попри загальне скорочення активів австрійські інвестори збільшили свій капітал у фінансовій та страховій сферах (+14,3 млн.дол.США) та у сфері готельного та ресторанного бізнесу (+1,8 млн.дол.США).

*За вирахуванням послуг з переробки давальницької сировини, обсяг яких у першому півріччі 2020 року склав 57,2 млн.дол.США.